Kunstig belysning

 

Den kunstige belysning har stor betydning for synsmiljøet på arbejdspladser og i arbejdslokaler. Belysning skal derfor prioriteres højt i etableringen af et godt indeklima. Hvis belysningen ikke medfører gode synsforhold, så kan der opstå gener med øjentræthed, hovedpine, dårlig ergonomi m.v.

Belysningen skal også understøtte evnen til at udfører kvalitetssikring af produktionen, uanset om der er tale om fx IT arbejde eller faglært maskinarbejde. Forebyggelse af ulykker kan bl.a. ske ved etablering af god belysning.

 

Ofte kan den eksisterende belysning anvendes mere energivenligt eller ændres til mere energivenlig belysning. Mange arbejdsrum og arbejdspladser her faktisk for meget lys. Dette medfører unødigt energiforbrug.

Kunstig belysning reguleres af bygningsreglementet og den danske standard for kunstig belysning, DS/EN 12464-1. Hertil kommer vejledning fra Arbejdstilsynet om belysning på arbejdspladser. Standarden er en fælles europæisk standard og er det vigtigste regelsæt i øjeblikket på området. Standarden revideres af og til, og den er lige blevet revideret for nyligt.

Det er vigtigt at følge standardens krav og anbefalinger ved planlægning af kunstig belysning.  Standarden er sammen med bygningsreglementet garanten for en god belysning på arbejdspladser og i arbejdslokaler.

 

I standarden defineres synsfeltet ved en arbejdsplads. På billedet ses markering af centralt synsfelt, nærmere synsfelt og øvrige omgivelser. I centralt synsfelt skal kvaliteten af belysningen tilgodeses jævnfør standarden. Tilstødende områder skal tilpasses i forhold hertil.

Væsentlige temaer for god belysning er: korrekt lysstyrke, minimum blænding, ingen flimmer fra belysningen, gode kontrast forhold, god lysfarve og god farvegengivelse.

 

Kontakt undertegnede for nærmere rådgivning, vurdering og kontrolmåling. Udfører også funktionsafprøvning jævnfør DS/EN 12464-1.

 

Valg af lyskilder har stor indflydelse på lysets kvalitet. Det vil sige indflydelse på lysets farve og på lysets evne til at gengive farver. Lys som opleves hvidt indeholder mange forskellige farver. Den rette blanding af farver giver hvidt lys. Fx indeholder dagslys alle synlige farver og på en måde, hvor lyset bliver af høj kvalitet. Dagslys er behageligt og vores øjne trives rigtigt godt i dagslys.

 

Kunstig belysning som hvidt lys kan variere meget i indholdet af farve og intensiteten af de forskellige farve. Derfor kan det være meget forskelligt hvor godt kunstigt lys gengiver farver. En gammel glødelampe (eller halogen) gengiver farve rigtigt godt, idet indholdet af farver er som dagslys, men intensiteten af de enkelte farver er lidt anderledes end dagslys. Den bedste kvalitet af lys fås ved dagslys og kunstige lyskilder, der matcher dagslys/glødelamper.

Hver farve i en lyskilde repræsenterer en bølgelængde af lyset. Alle bølgelængder skal således være til stede i lyset for at skabe en optimal lyskilde. Og bølgelængderne skal gilde over i hinanden uden store spring.

 

Kontakt undertegnede for nærmere rådgivning om valg af lyskilder til forskellige synsopgaver eller lysmiljøer.