PREBEN STAUN | rådgivning om lys og byggeri

Rådgiver med erfaring indenfor: Dagslys, kunstig belysning, indeklima, indretning af arbejdslokaler og staldbyggeri.

 

Speciale i rådgivning om dagslysforhold og kunstig belysning. Især i forhold til industri- og kontorbyggeri/-arbejdspladser. Herunder rådgivning om myndighedsbehandling af byggeansøgninger ift. dagslyskrav jævnfør Bygningsreglementet og Arbejdstilsynet. Rådgiver også om krav til kunstig belysning jævnfør Dansk Standard DS/EN 12464-1.
Udfører kontrol, vurdering og måling af belysning.

 

Desuden erfaring med generel arbejdsmiljørådgivning og projektering af staldbyggeri.

 

Uddannet arkitekt, cand.arch., Kunstakademiets Arkitektskole København.

 

Kontakt på nedenstående telefon nr. eller kontaktformular / mail.

 

ARKILYS | 8300 Odder | 2100 København Ø | Tlf. 61 39 32 62