Preben Staun | arkitekt cand.arch

Arkitekt med erfaring i rådgivning indenfor byggeri i forhold til følgende emner: Indeklima, dagslys, kunstig belysning, indretning af arbejdslokaler, arbejdspladsindretning, akustik, asbesthåndtering og arbejdsmiljø generelt.

 

Speciale i rådgivning om dagslysforhold og kunstig belysning. Især i forhold til industri- og kontorbyggeri/-arbejdspladser. Energihensyn inddrages også. Herunder rådgivning om myndighedsbehandling af byggeansøgninger ift. dagslyskrav jævnfør BR18 og Arbejdstilsynet og krav til kunstig belysning jævnfør DS/EN 12464-1.
Udfører kontrol, vurdering og måling af belysning.

 

Desuden erfaring som adm. direktør i konsulentvirksomhed. HR erfaring og erfaring med virksomhedsøkonomi og personaleledelse.

 

Uddannet arkitekt, cand.arch., Kunstakademiets Arkitektskole København.

 

Kontakt på nedenstående telefon nr. eller kontaktformular / mail.

 

ARKILYS | 8300 Odder | 2100 København Ø | Tlf. 61 39 32 62