Dagslys

Dagslys har stor betydning for vores sundhed og velvære. Dagslys på arbejdspladsen er derfor vigtig og skal prioriteres højt. I de senere år er der kommet fokus på dagslysets betydning for helbredet og døgnrytmen. Manglende dagslys kan føre til helbredsgener i form af døgnrytmeforstyrrelser og søvnforstyrrelser. 

I Danmark stilles krav til dagslys i arbejdslokaler gennem lovgivningen. Det fremgår af Bygningsreglementet og arbejdsmiljølovgivningen. Det er de lokale kommunale byggemyndigheder og Arbejdstilsynet, som varetager godkendelser og kontrol af dagslysforhold i arbejdslokaler. Som bygherre til eller lejer af arbejdslokaler, kan det være vanskeligt at finde vej gennem regelsættet og anvendt praksis for dagslys i forhold til danske arbejdspladser og arbejdslokaler.

Udover kravene til dagslys findes i lovgivningen også krav til mulighed for udsyn på omgivelserne fra arbejdslokaler. Dette forhold skal således også tilgodeses.

ARKILYS rådgiver om regler og praksis på hele dette område. Både om fortolkning af reglerne og om konkrete tiltag for at imødekomme lovgivningen. Herunder hjælp til myndigheds godkendelse.

Kontakt undertegnede for nærmere rådgivning.