ARKILYS rådgiver om lys, indeklima og arbejdsmiljø på arbejdspladser og i virksomheder. Rådgivning gives ud fra gældende regler og god praksis i Danmark.

 

Rådgivning om lys drejer sig om dagslys og kunstig belysning. Rådgivningen kan tager afsæt i arbejdsmiljøet og indeklimaet. Godt lys er vigtigt for arbejdsmiljøet og for kvalitetssikring i produktionen. Herunder rådgivning om myndighedsbehandling af byggeansøgninger ift. dagslyskrav jævnfør BR18 og Arbejdstilsynet og krav til kunstig belysning jævnfør Standard DS/EN 12464-1.

 

Rådgivningen kan også vurdere mulighederne for at reducere energiforbruget, uden at det går ud over kvaliteten af belysningen. Den eksisterende belysning kan ofte anvendes mere energivenligt eller ændres til mere energivenlig belysning.

 

Vurdering og måling af belysning

Dagslys og kunstig belysning.

 

Har I behov for en gennemgang af jeres belysningsforhold, så kan jeg tilbyde en gennemgang, hvor belysningsforholdene vurderes og måles.

 

Vurdering og måling holdes op i mod gældende regler og anbefalinger. Herunder om belysningen kan reduceres med henblik på mindre energiforbrug.

 

Rådgivning kan også handle om myndighedsbehandling af byggeansøgninger ift. dagslyskrav jævnfør BR18 og Arbejdstilsynet og krav til kunstig belysning jævnfør DS/EN 12464-1.

 

Tilbud på rådgivning

Lyskilder

Er I bekendt med data på LYSKILDER? Hvad betyder de nævnte data i oversigten på en lyskilden?

Hvornår skal man vælge hvilken type lyskilde og til hvilket formål? Er lyskilden energirigtig? Giver lyskilden dette rette lys til arbejdet?

Arbejdspladsbelysning

 

I Danmark reguleres arbejdsbelysning af Bygningsreglementet og den europæiske standard for kunstig belysning, DS/EN 12464-1.

Standarden sætter krav til belysningsstyrker, blænding, lysfordeling, vedligeholdelse m.v. Standarden bliver revideret hvert 5. år.